Výběr nejlevnější energie

Kterého dodavatele elektřiny a plynu

Pojištění bytu a domu

 V základním členění rozlišujeme dva typy pojištění – životní pojištění a neživotní pojištění. Zatímco životní pojištění představuje jeden produkt v několika hlavních variantách (kapitálové životní pojištění, investiční životní pojištění, spořící životní pojištění apod.), neživotní pojištění v sobě zahrnuje mnoho samostatných pojistných produktů. Neživotní pojištění může mít podobu pojištění vozidel (havarijního pojištění a povinného ručení) nebo cestovního pojištění. Elementárním pojistným produktem v oblasti neživotního pojištění je také pojištění domácnosti (pojištění bytu a domu).

Pojištění domácnosti kryje zejména nemovitosti – byty, domy, chaty, garáže aj. Poskytuje krytí škod v případech živelných pohrom (zahrnující mj. také ochranu před vodovodními haváriemi). Pomáhá řešit následky krádeží a vandalismu – úmyslného poškození nebo zničení majetku.

Stejně jako další typy pojištění se i pojištění domácnosti dá v dnešní době pohodlně zřídit na internetu. V nabídce pojišťovacích společností tak najdeme pojištění domácnosti online, dále cestovní pojištění online, havarijní pojištění online, poviné ručení online apod. Užitečným nástrojem, který je k dispozici běžně na internetu je také porovnání pojištění domácností, porovnání povinné ručení atd.

Pojištění auta

Pojištění je tradičním finančním produktem. Již od středověku se pojištění používalo pro zabezpečení všemožných rizik. Ani v dnešní době tomu není jinak. V souvislosti s průmyslovou revolucí a technologickým pokrokem se však obměňuje předmět pojištění a také způsob, jakým pojištění sjednáváme. Jedním z nejrozšířenějších typů pojištění je aktuálně pojištění vozidel, resp. povinné ručení.

Vozidla jsou totiž neodmyslitelnou součástí moderního životního stylu. Jsou nenahraditelná v osobním životě i fungování firem. Povinné ručení, které je jedním ze dvou hlavních typů pojištění vozidel (druhým je havarijní pojištění), je navíc povinné pro každého majitele motorového vozidla. Sjednání povinného ručení nařizuje v České republice přímo zákon. To předurčuje jeho rozšířenost.

Fenoménem dnešní doby je internet, v kombinaci s pojištěním vozidel pak vzniká novodobý produkt – povinné ručení online. Na internetu dnes najdeme také moderní nástroj označovaný jako povinné ručení kalkulačka, který provádí porovnání povinného ručení a vybírá pro řidiče nejlevnější povinné ručení. Povinné ručení porovnání přitom probíhá automaticky, stačí vyplnit jednoduchý vstupní formulář.

Nejlevnější plyn

V dnešní moderní společnosti si těžko dokážeme představit život bez energií. Energie nám do našich domácnosti přináší pohodlí – světlo, teplo nebo elektřinu pro používání různých elektrospotřebičů. Podstatnou roli však hraje také cena energie, cena elektrické energie, cena plynu, cena vody, které pravidelně zasahují do našich rodinných rozpočtů. Cena elektrické energie, cena plynu nebo vody však samozřejmě ovlivňuje také náklady firem. Stejně jako v případě domácností i pro firmy platí, že energie jsou nepostradatelnou součástí provozu nemovitostí.

Rodiny i podniky dokážou ocenit nízké ceny elektřiny nebo plynu a proto hledají, který dodavatel by jim nejlevnější ceny energie mohl zajistit.

V oblasti plyn nebo elektřina cena dnes existuje množství dodavatelů a ještě větší množství nabídek, mezi kterými si můžeme vybírat. Nejlevnější ceny elektrické energie nebo plynu jsou přitom různé také v závislosti na území odběru. V každém kraji může působit jiný dodavatel, který bude pro dané odběrní místo nejvýhodnější. Porovnání ceny elektřiny i ceny plynu umožňují online nástroje, kam stačí jednoduše zadat několik málo základních dat.

Ceny elektřiny

V každodenním životě stejně jako v pravidelných měsíčních rozpočtech najdeme několik tradičních položek, jednou z nejvýznamnějších bude jistě cena elektrické energie. Ceny elektrické energie se dotýkají peněženky každého z nás, všichni si totiž život bez elektřiny stěží dokážeme představit. Elektřina přináší do našich domovů nejenom komfort v podobě světla nebo tepla, ale umožňuje také užívání základních elektrických spotřebičů – ledničky, pračky, televize, počítače apod. Za všechno se dnes ovšem platí a tak s elektřinou jednoznačně souvisí také ceny elektřiny.

Ceny elektrické energie jsou dnes částečně určovány prostřednictvím Energetického regulačního úřadu. Ten definuje regulovanou část ceny elektrické energie, která souvisí s výrobou a distribucí obecně, stejně tak zahrnuje i poplatek na využívání obnovitelných zdrojů energie aj. Druhá část ceny elektrické energie je dána konkrétním dodavatelem, zahrnuje vlastní náklady daného dodavatele a také jeho marži. Tato část ceny elektrické energie se pochopitelně odlišuje u jednotlivých dodavatelů a významně ovlivňuje cenové srovnání jejich nabídek. Ceny elektřiny lze snížit právě výběrem levnějšího dodavatele.

Cestovní pojištění

Globalizovaný svět je propojený prostřednictvím letecké přepravy, kterou doplňuje také pozemní přeprava či plavby lodí. Cestování je dnes jednodušší než kdy předtím, přesto k cestování jednoznačně patří také cestovní pojištění, které nás při cestování chrání před možnými negativními událostmi. Globalizace však jde ještě mnohem dál. Internet dnes propojuje celý svět a nabízí mnohé užitečné nástroje. Mj. umožňuje sjednat si cestovní pojištění online. Jednoduše přes internet jde cestovní pojištění online také ihned uhradit.

Na internetu však najdeme také nástroje, které usnadňují výběr konkrétního cestovního pojištění, stejně jako dalších typů pojištění, např. pojištění vozidel apod. K dispozici je srovnání povinné ručení nebo cestovního pojištění, které umožňuje vybrat si z množství nabídek, akcí a slev právě tu nejvýhodnější. V oblasti pojištění je totiž nabídka velice rozsáhlá a může být obtížné se v ní zorientovat. Povinné ručení porovnání, stejně jako cestovní pojištění porovnání představuje online nástroje, které nejlevnější povinné ručení nebo cestovní pojištění jednoduše vyberou za vás.